Geef voor de Oekraïne!

Zoeven heb ik een bedrag overgemaakt aan giro555 vanwege de oorlog in de Oekraïne.

Een oorlog, die alleen verliezers kent. Een nare wrede oorlog waar ik tegen ben. Geef op giro555